Aktualności


20.12.2017

Wsparcie pomostowe finansowe – przedłużone
zakończenie oceny wniosków – Edycja II

Informujemy o zakończeniu oceny wniosków o przyznanie
przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego (dla uczestniczek Edycji II).

Poniżej publikujemy listę rankingową oraz listę rezerwową (wg. liczby zdobytych punktów):


17.11.2017

Wsparcie pomostowe finansowe – przedłużone

Uczestniczki Edycji I informujemy o planowanym naborze wniosków
o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego – przedłużonego (27.11.2017 r. – 01.12.2017).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. wsparcia prosimy o wypełnienie oraz przedłożenie w Biurze projektu dokumentu „Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego” wraz z załącznikami.
(pliki źródłowe dostępne do pobrania w zakładce „Dokumenty„)


26.10.2017

Informacja

Informujemy, że w dniu 30.10.2017 Biuro Projektu będzie nieczynne.
Prosimy o kontakt drogą mailową: lodz@inbit.pl


11.10.2017

Wsparcie pomostowe finansowe – przedłużone
zakończenie oceny wniosków – Edycja I

Informujemy o zakończeniu oceny wniosków o przyznanie
przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego (dla uczestniczek Edycji I).

Poniżej publikujemy listę rankingową oraz listę rezerwową (wg. liczby zdobytych punktów):


28.08.2017

Wsparcie pomostowe finansowe – przedłużone

Uczestniczki Edycji I informujemy o planowanym naborze wniosków
o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego – przedłużonego (18.09.2017 r. – 22.09.2017).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. wsparcia prosimy o wypełnienie oraz przedłożenie w Biurze projektu dokumentu „Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego” wraz z załącznikami.
(pliki źródłowe dostępne do pobrania w zakładce „Dokumenty„)


03.07.2017

Wsparcie pomostowe doradcze

Wszystkim Uczestniczkom przypominamy o możliwości skorzystania ze
wsparcia pomostowego doradczego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. wsparcia prosimy o wypełnienie oraz przedłożenie w Biurze projektu dokumentu „Wniosek o udzielenie wsparcia doradczego” – dostępnego do pobrania w zakładce „Dokumenty„.


22.06.2017

Zakończenie procedury odwoławczej (biznesplany) – II Edycja

W związku z zakończeniem procedury weryfikacji dokumentów przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
publikujemy ostateczne listy biznesplanów wraz z liczbą uzyskanych punktów:

Lista osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania
Biznesplany, które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego

Osoby, które znajdują się na liście zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania
w dniu jutrzejszym zostaną poinformowane o proponowanej kwocie dofinansowania
oraz przebiegu dalszych etapów projektu.


06.06.2017

Zakończenie oceny biznesplanów – II Edycja

W związku z zakończeniem pracy KOB publikujemy listy biznesplanów
wraz z liczbą uzyskanych punktów:

W dniu jutrzejszym na adresy e-mail wskazane w formularzach zgłoszeniowych
prześlemy do wszystkich Uczestniczek stosowne pisma.


15.05.2017

Nabór biznesplanów – II Edycja

Nabór biznesplanów w ramach II Edycji projektu „Sama Sobie Szefem”
realizowany będzie w dniach:
22.05.2017 (godz. 08:00) – 26.05.2017 (godz. 16:00)


08.05.2017

Dokumentowanie wydatków

W związku z planowaną wypłatą dotacji publikujemy poniżej kilka informacji
dotyczących prawidłowego dokumentowania ponoszonych wydatków:

  1. Dokumenty (faktury/rachunki/umowy) związane z zakupami w obrębie dotacji jak i wsparcia pomostowego muszą być wystawione na firmę Uczestniczki a nie osobę fizyczną.
  2. Zakupy gotówkowe są dozwolone w przypadku niewielkich kwot.
    Większe wydatki winny zostać opłacone przelewem lub kartą.
  3. W przypadku zakupu sprzętów używanych niezbędne jest przedłożenie deklaracji  pochodzenia sprzętu i oświadczenia sprzedawcy (plik do pobrania w zakładce Dokumenty)
  4. Ponoszone wydatki należy ująć w zestawieniu – odrębnym dla dotacji oraz wsparcia pomostowego (pliki dostępne w zakładce Dokumenty).

18.04.2017

Zakończenie procedury odwoławczej (rekrutacja) – II Edycja

Informujemy o zakończeniu procedury odwoławczej, obejmującej
ponową ocenę formularzy rekrutacyjnych.
Poniżej publikujemy ostateczne listy (rankingową oraz rezerwową)
kandydatek zamieszkałych na terenie pozostałych powiatów województwa łódzkiego
(tj. nie ujętych w §3 Regulaminu rekrutacji):
kandydatki zamieszkałe na terenie pozostałych powiatów województwa łódzkiego
kandydatki zamieszkałe na terenie pozostałych powiatów województwa łódzkiego – lista rezerwowa


13.04.2017

Rozpoczęcie zajęć w ramach bloku szkoleniowo-doradczego II Edycja

Informujemy, że szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” realizowane będzie w dniach:
19.04.2017 – 28.04.2017 (8 dni), w godzinach 10:00 – 16:45.
Miejsce realizacji szkolenia: Łódź, ul. Piramowicza 11/13 (11 Muz).

Harmonogram szkolenia – pobierz


12.04.2017

Zakończenie procedury odwoławczej (biznesplany) – I Edycja

W związku z zakończeniem procedury weryfikacji dokumentów przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
publikujemy ostateczne listy biznesplanów wraz z liczbą uzyskanych punktów:

Lista osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania
Lista rezerwowa
Biznesplany, które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego

Osoby, które znajdują się na liście zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania
w dniu jutrzejszym zostaną poinformowane o proponowanej kwocie dofinansowania
oraz przebiegu dalszych etapów projektu.


11.04.2017

Zakończenie rekrutacji – II Edycja

Informujemy o zakończeniu rekrutacji w ramach II Edycji.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do list rankingowych kandydatek
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie:
kandydatki zamieszkałe na terenie powiatów wskazanych w §3 Regulaminu rekrutacji
kandydatki zamieszkałe na terenie pozostałych powiatów województwa łódzkiego

WAŻNE !!!
W przypadku listy kandydatek zamieszkałych na terenie powiatów wskazanych
w §3 Regulaminu rekrutacji lista rankingowa jest listą ostateczną,
a lista rezerwowa nie została opracowana (brak kandydatek).

W przypadku listy kandydatek zamieszkałych na terenie pozostałych powiatów
lista rankingowa jest listą wstępną.
Poniżej publikujemy listę rezerwową:
kandydatki zamieszkałe na terenie pozostałych powiatów województwa łódzkiego – lista rezerwowa
Ostateczna lista zostanie opublikowania po zakończeniu procedury odwoławczej,
co nastąpi w dniu 18.04.2017.


23.03.2017

Zakończenie oceny biznesplanów – I Edycja

W związku z zakończeniem pracy KOB publikujemy listy biznesplanów
wraz z liczbą uzyskanych punktów:

W dniu jutrzejszym na adresy e-mail wskazane w formularzach zgłoszeniowych
prześlemy do wszystkich Uczestniczek stosowne pisma.


17.03.2017

Zakończenie oceny formalnej oraz merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – II Edycja

Informujemy o opublikowaniu ostatecznej Listy formularzy zgłoszeniowych,
które otrzymały pozytywną ocenę formalną
oraz Listy osób zakwalifikowanych
do udziału w rozmowie rekrutacyjnej z doradcą zawodowym.

List formularzy zgłoszeniowych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w rozmowie rekrutacyjnej z doradcą zawodowym


10.03.2017

Zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w ramach II Edycja.


02.03.2017

Ostatnie wolne miejsca – II Edycja

W ramach II naboru pozostały już tylko 3 miejsca – zarezerwowane dla mieszkanek
poniższych powiatów:
brzezińskiego
kutnowskiego
łaskiego
łęczyckiego
radomszczańskiego
tomaszowskiego
poddębickiego
zduńskowolskiego

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

W przypadku pozostałych powiatów województwa łódzkiego zgłoszenia
są zapisywane na listę rezerwową.


01.03.2017

Przedłużenie rekrutacji w ramach II Edycja

Informujemy o przedłużeniu naboru Kandydatek do udziału w projekcie
do dnia 10.03.2017 lub do wcześniejszego otrzymania założonej liczby zgłoszeń.


28.02.2017

Obowiązująca wersja dokumentów
związanych z przyznaniem wsparcia w Projekcie

Informujemy o udostępnieniu zatwierdzonych przez WUP w Łodzi dokumentów
związanych z przyznawaniem wsparcia w Projekcie.

Regulamin przyznawania wsparcia wraz załącznikami dostępny jest na podstronie „Dokumenty


28.02.2017

Nabór biznesplanów – I Edycja

Nabór biznesplanów w ramach I Edycji projektu „Sama Sobie Szefem”
realizowany będzie w dniach:
06.03.2017 (godz. 08:00) – 10.03.2017 (godz. 16:00)


01.02.2017

Spotkanie informacyjne w Poddębicach

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach
wspólnie z InBIT Sp. z o.o.
zaprasza na spotkanie informacyjne  dotyczące prowadzonej rekrutacji w ramach projektu „Sama Sobie Szefem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 lutego 2017 r. o godz. 11.00
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach ul. Polna 9 , pok. nr 16.


31.01.2017

Rozpoczęcie zajęć w ramach bloku szkoleniowo-doradczego I Edycja

Informujemy, że szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” realizowane będzie w dniach:
06.02.2017 – 15.02.2017 (8 dni), w godzinach 10:00 – 17:15.
Miejsce realizacji szkolenia: Łódź, ul. Tymienieckiego 3 (Fabryka Sztuki).

Harmonogram szkolenia – pobierz


31.01.2017

Rekrutacja w ramach II naboru

Osoby zainteresowane udziałem w II naborze zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Zakończenie przyjmowania dokumentów planowane jest na dzień 28.02.2017.


31.01.2017

Zakończenie rekrutacji – I Edycja

Informujemy o zakończeniu rekrutacji w ramach I naboru.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do list rankingowych kandydatek zakwalifikowanych
do udziału w Projekcie:
kandydatki zamieszkałe na terenie powiatów wskazanych w §3 Regulaminu rekrutacji (70%)
kandydatki zamieszkałe na terenie pozostałych powiatów województwa łódzkiego (30%)

Z uwagi na fakt rezygnacji kilku kandydatek powyższe listy rankingowe są ostateczne,
a listy rezerwowe nie zostały opracowane.


25.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/R/SSS/Ł
(w ramach procedury rozeznania rynku)

InBIT Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Sama Sobie Szefem”,
zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji poradnictwa indywidualnego dla uczestniczek projektu.

Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe


25.01.2017

Zakończenie oceny formalnej oraz merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – I nabór

Informujemy o opublikowaniu ostatecznej Listy formularzy zgłoszeniowych,
które otrzymały pozytywną ocenę formalną
oraz Listy osób zakwalifikowanych
do udziału w rozmowie rekrutacyjnej z doradcą zawodowym.
List formularzy zgłoszeniowych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w rozmowie rekrutacyjnej z doradcą zawodowym

Zakończenie rekrutacji w ramach I naboru oraz ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 03.02.2017.


11.01.2017

Aktualizacja Regulaminu Projektu

Informujemy o opublikowaniu zaktualizowanej wersji Regulaminu Projektu.
Plik do pobrania dostępny jest w zakładce „Dokumenty„.


11.01.2017

Ostatnie wolne miejsca – I Edycja

Informujemy o ostatnich wolnych miejscach w ramach I naboru dla mieszkanek powiatów:
brzezińskiego
kutnowskiego
łaskiego
łęczyckiego
radomszczańskiego
tomaszowskiego
poddębickiego
zduńskowolskiego
Osoby zainteresowane przystąpieniem do Projektu prosimy o pilny kontakt.


09.01.2017

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Informujemy o opublikowaniu
Listy osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji
– tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

Lista jest dostępna pod tym adresem.


05.01.2017

Dostępność strony www Projektu

Informujemy o wznowieniu działania strony www Projektu.
W razie problemów z dostępem do jej zasobów prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.


05.01.2017

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych

Informujemy o opublikowaniu
Listy formularzy zgłoszeniowych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną.

Lista jest dostępna pod tym adresem.

W związku z rezygnacją kilku kandydatek lista zostanie zaktualizowana
po dokonaniu weryfikacji ostatnich formularzy rekrutacyjnych.


21.12.2016

Informacja

Informujemy, że w dniu 23.12.2016 Biuro Projektu będzie nieczynne.
Prosimy o kontakt drogą mailową: lodz@inbit.pl


12.12.2016

Planowane zakończenie I naboru

Informujemy o ostatnich wolnych miejscach dla kandydatek
zamieszkałych na terenie powiatów:
brzezińskiego,
kutnowskiego,
łaskiego,
łęczyckiego,
radomszczańskiego,
tomaszowskiego,
poddębickiego
zduńskowolskiego. Z
akończenie I naboru planowane jest na drugą połowę grudnia
a rozpoczęcie części szkoleniowo-doradczej na miesiąc styczeń 2017.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów zgłoszeniowych.


28.10.2016

Informacja

Informujemy, że w dniu 31.10.2016 Biuro Projektu będzie nieczynne.
Prosimy o kontakt drogą mailową: lodz@inbit.pl


28.10.2016

Przedłużenie naboru Uczestniczek projektu

Informujemy o przedłużeniu naboru Kandydatek do udziału w projekcie – do czasu otrzymania założonej liczby zgłoszeń. O zakończeniu naboru poinformujemy za pośrednictwem strony Projektu. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.


21.10.2016

Przedłużenie naboru Uczestniczek projektu

Informujemy o przedłużeniu naboru Kandydatek do udziału w projekcie – do dnia 28.10.2016 (godz.: 16:00). Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.


13.10.2016

Przedłużenie naboru Uczestniczek projektu

Informujemy o przedłużeniu naboru Kandydatek do udziału w projekcie – do dnia 21.10.2016 (godz.: 16:00). Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.


11.10.2016

Przedłużenie naboru Uczestniczek projektu

Informujemy o przedłużeniu naboru Kandydatek do udziału w projekcie – do dnia 14.10.2016 (godz.: 16:00). Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.


30.09.2016

Spotkanie informacyjne

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Sama Sobie Szefem” zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Biurze Projektu (Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 lok. 414, 90-437 Łódź) w dniu 05.10.2016 w godzinach 10:00 – 11:00. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu form wsparcia w ramach Projektu, dokumentów rekrutacyjnych oraz kryteriów oceny formularzy rekrutacyjnych. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny (508 015 422) lub e-mail (lodz@inbit.pl).


23.09.2016

Spotkanie informacyjne

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Sama Sobie Szefem” zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Biurze Projektu (Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 lok. 414, 90-437 Łódź) w dniu 28.09.2016 w godzinach 10:00 – 11:00. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu form wsparcia w ramach Projektu, dokumentów rekrutacyjnych oraz kryteriów oceny formularzy rekrutacyjnych. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny (508 015 422) lub e-mail (lodz@inbit.pl).


 19.09.2016

Rozpoczęcie naboru

Informujemy, że rekrutacja w ramach I naboru (IX-X.2016) będzie realizowana w okresie 26.09.2016 – 07.10.2016 r. Dokumenty aplikacyjne (dostępne w sekcji „Dokumenty„) będą przyjmowane w Biurze Projektu w Łodzi od dnia 26.09.2016 (od godziny 09:00) do dnia 07.10.2016 r (do godziny 17:00). Nabór będzie realizowany do momentu złożenia 38 poprawnie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (które otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej) – okres jego realizacji może więc ulec zmianie.