Rekrutacja

Rekrutacja Uczestniczek do projektu „Sama Sobie Szefem” realizowana będzie w ramach dwóch naborów:

  • IX – X.2016
  • I – II.2017

W ramach każdego z naborów wyłonionych zostanie 25 uczestniczek.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

  • Etap I – Weryfikacja formularzy rekrutacyjnych,
  • Etap II – Rozmowa z doradcą zawodowym,
  • Etap III – Rozmowa z Komisją Rekrutacyjną,
  • Etap IV – Kwalifikacja do udziału w projekcie.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu zawiera Regulamin rekrutacji, dostępny w sekcji „Dokumenty„.